Lễ khánh thành dây chuyền chiết bia lon mới 60.000 lon/giờ

Lễ khánh thành dây chuyền chiết bia lon mới 60.000 lon/giờ. Được thực hiện bởi công ty tổ chức sự kiện Thời Nay.

Thêm hình ảnh về sự kiện

Hình ảnh sự kiện

Posted in Dự Án.